Zástupci z Ukrajiny, Moldávie a Gruzie mají zájem o hlubší spolupráci s českými obcemi

 

V pondělí 27. dubna 2015 se v Bratislavě pod záštitou ministra zahraničních věcí a evropských záležitostí Slovenské republiky Miroslava Lajčáka konala zahajující mezinárodní konference k projektu „Nové výzvy pro místní samosprávy – role národních asociací v rozvojové spolupráci“.

Zástupci národních asociací včetně Svazu měst a obcí ČR jednali o možnostech spolupráce mezi místními samosprávami a jejich asociacemi ze zemí Vyšehradské skupiny a z vybraných zemí Východního partnerství. Cílem jednání bylo navázání dlouhodobě udržitelné rozvojové spolupráce národních asociací z Česka (SMO ČR), Slovenska (ZMOS), Polska (ZMP), Maďarska (TOOSZ, MOSZ), Ukrajiny (AUC), Moldavska (CALM) a Gruzie (NALAG). Jednání se rovněž zúčastnili zástupci Ministerstva zahraničních věcí a evropských záležitostí Slovenské republiky, Mezinárodního vyšehradského fondu, Platformy nevládních rozvojových organizací a Rozvojového programu OSN. Svaz měst a obcí ČR na konferenci reprezentoval předseda Svazu Dan Jiránek, předseda Zahraniční komise Předsednictva Svazu Robert Zeman a referentka pro oblast rozvojové spolupráce a národní koordinátor projektu Šárka Řechková.

V rámci jednání zástupci národních asociací z ČR, SR, Polska a Maďarska shrnuli vývoj místních samospráv ve svých zemích a poukázali na pozitivní i negativní zkušenosti z decentralizačních a transformačních procesů. Z jednání vyplynulo, že zástupci z Gruzie, Moldávie a Ukrajiny mají eminentní zájem o podporu užší spolupráce v menším měřítku, než je Východní partnerství EU, jehož součástí jsou i země, které inklinují k euroasijskému přístupu. V rámci jednání byly rovněž identifikovány oblasti společného zájmu, jako je např. dialog s ústředními orgány státní správy a prosazování zájmů místních samospráv, a možnosti institucionalizace budoucí spolupráce mezi národními asociacemi ve formě memoranda o porozumění. 

Projekt je finačně podpořen z Mezinárodního vyšehradského fondu v rámci programu"Extended Standard Grants (V4EaP)".

 

Zástupci z Ukrajiny, Moldávie a Gruzie mají zájem o hlubší spolupráci s českými obcemi  

Zástupci z Ukrajiny, Moldávie a Gruzie mají zájem o hlubší spolupráci s českými obcemi  

Zástupci z Ukrajiny, Moldávie a Gruzie mají zájem o hlubší spolupráci s českými obcemi  

Zástupci z Ukrajiny, Moldávie a Gruzie mají zájem o hlubší spolupráci s českými obcemi