Zajímá Vás, jak můžete přispět svými znalostmi a zkušenostmi partnerům v rozvojových zemích?

Svaz měst a obcí ČR nabízí odborným zástupcům měst a obcí možnost zapojit se do rozvojové spolupráce. Na základě předběžných jednání se Svazem má Česká rozvojová agentura spolu s Ministerstvem zahraničních věcí ČR zájem využít odborníky z řad měst a obcí v rámci připravovaného programu pro vysílání expertů, jehož cílem je uplatnit české transforamční zkušenosti v cílových zemích české rozvojové spolupráce.

Tento horizontální program pro vysílání expertů je pilotním programem, který bude spuštěn v roce 2015. Zaměří se především na tzv. programové země, tj. Afghánistán, Bosnu a Hercegovinu, Etiopii, Moldavsko a Mongolsko. Expertům, kteří se programu zúčastní, by měly být hrazeny cestovní náklady, diety i ubytování.

K tomuto účelu vytváříme databázi, do níž zařadíme odborníky (volení zástupci – současní i bývalí, a nevolení zástupci – současní i bývalí pracovníci úřadů ze všech oblastí činností státní správy: školství, sociální sféra, finanční správa a výběr místních daní a poplatků, stavební úřady, odbory rozvoje a územního plánování, vnitřní záležitosti – místní legislativa, atd.), kteří by měli zájem skrze program České rozvojové agentury, popřípadě v rámci vlastních projektů Svazu měst a obcí ČR vycestovat do programových zemí, a přispět tak svými odbornými znalostmi k zlepšení podmínek v těchto zemích. Každá obec či město může do této databáze nominovat své odborné zástupce.

Domníváme se, že česká města a obce mohou nabídnout řadu expertů z řad volených či nevolených zástupců (tj. politici či úředníci), kteří pokryjí širokou škálu oblastí, jež jsou v partnerských zemích žádané – od školství, přes životní prostředí až po zapojování občanské společnosti do správy věcí veřejných, územní plánování či projektové řízení apod.

Základní požadavky na kandidáty: pracovní znalost mluveného i psaného anglického jazyka nezbytnou podmínkou; dobrá znalost místních jazyků v programových/projektových zemích české ZRS výhodou; předchozí zkušenosti s decentralizvoanou spoluprací či zapojením do relevatních rozvojových projektů, poskytování expertních služeb či absolvování relevatního školení výhodou; pracovní zkušenost z regionu a/či znalost aktuální politické situace v programových/projektových zemích české ZRS výhodou; dobrý zdravotní stav; schopnost týmové práce při řešení složitých situací

Pokud byste měli zájem o zařazení do této databáze, prosím vyplňte přiložený formulář a zašlete jej na e-mail rechkova@smocr.cz. V případě jakýchkoli dotazů kontaktujte referentku vnějšího oddělení Kanceláře Svazu Šárku Řechkovou na rechkova@smocr.cz, +420 234 709 731 nebo +420 732 178 013.