Studie: Decentralizovaná rozvojová spolupráce českých samospráv

Svaz měst a obcí ČR v červenci tohoto roku vydal v rámci projektu Podpora zapojení měst a obcí ČR do zahraniční rozvojové spolupráce publikaci Decentralizovaná rozvojová spolupráce českých samospráv: studie. Jde o vůbec první studii, která mapuje současný stav v této oblasti, jenž byl doposud v řadě informačních materiálů, odborných analýz a studií se zaměřením na rozvoj značně opomíjen.

Studie je rozdělena do pěti částí. Vedle vývoje decentralizované rozvojové spolupráce v evropském měřítku, kde je tato forma spolupráce uznávaným doplňkem jednotlivých národních rozvojových politik, je ve studii představen koncept ZRS ČR včetně příkladů dobré praxe českých municipalit. Studie rovněž zohledňuje výsledky průzkumu o ZRS českých měst a obcí, jenž byl jedním z výstupů výše zmiňovaného projektu. Právě tato část představuje aktuální zkušenosti českých municipalit v této oblasti a jejich potenciál do budoucna. Studii uzavírá vedle možností financování decentralizované spolupráce v ČR sada doporučení pro další postup v této oblasti, která jsou adresována státním institucím utvářejícím zahraniční rozvojovou spolupráci ČR, Svazu měst a obcí ČR a místním samosprávám.

Studie je k dispozici zdarma v kanceláři Svazu měst a obcí ČR a v elektronické podobě také na webových stránkách www.partnerskamesta.cz, a to v českém a anglickém jazyce.