Rada Evropy shání experty pro rozvojové projekty

Poradní orgán Rady Evropy, Kongres místních a regionálních samospráv Rady Evropy, realizuje bilaterální i multilaterální projekty v zemích, jako je Albánie, Arménie, Ázerbájdžán, Bosna a Hercegovina, Gruzie, Moldava, Ruská federace či Ukrajina, Bělorusko, Kosovo apod. V současné době hledá Kongres nové experty z řad zástupců místních samospráv, kteří se chtějí zapojit do krátkodobých projektů spolupráce, jež jsou realizovány jménem Rady Evropy v jichž zmíněných zemích.

Podrobné informace viz výzva Kongresu:

https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=2279235&Site=COE&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=CACC9A&BackColorLogged=EFEA9C

V případě zájmu zašlete svůj životopis (nejlépe ve formátu Europass) v anglickém nebo francouzském jazyce na congress.cooperation@coe.int, do předmětu napište “Call for experts”.