Projekt "Úloha místních samospráv v rozvojové spolupráci v kontextu EYD 2015" (2015)

 

 

Název projektu: Úloha místních samospráv v rozvojové spolupráci v kontextu EYD 2015

Realizátor: Svaz měst a obcí ČR

Partner: Charita ČR v rámci aktivity 3

Doba realizace projektu: Červen 2015 – Prosinec 2015

Financování: z dotačního titulu České rozvojové agentury „Evropský rok pro rozvoj 2015 (EU) – místní samospráva“. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt vychází z potřeby upozornit v rámci vyhlášeného Evropského roku rozvoje 2015 na úlohu místních samospráv, kterou by měly plnit v rámci rozvojové spolupráce.  Jednotlivé aktivity v rámci tohoto projektu se proto zaměřují na hlubší osvětu českých obcí, odborné veřejnosti, zástupců státního, soukromého i neziskového sektoru a širší veřejnosti o úloze místních samospráv v rozvojové politice EU a ČR.

Aktivity:

  1. Informační kampaň
  2. Praktický seminář o finančních nástrojích pro decentralizovanou rozvojovou spolupráci a o metodice zpracování projektových návrhů
  3. Konference o decentralizované rozvojové spolupráci s mezinárodní účastí