Projekt "Podpora zapojení měst a obcí ČR do zahraniční rozvojové spolupráce" (2014)

Název projektu: Podpora zapojení měst a obcí ČR do zahraniční rozvojové spolupráce

Realizátor: Svaz měst a obcí ČR (SMO ČR)
Doba trvání: Leden 2014 – červenec 2014
Financování projektu: v rámci zahraniční rozvojové spolupráce ČR z dotačního titulu České rozvojové agentury „Posilování kapacit a partnerství nestátních neziskových organizací“

Projekt „Podpora zapojení měst a obcí ČR do zahraniční rozvojové spolupráce“ cílil na zvýšení informovanosti místních samospráv o rozvojové spolupráci a jejich participace v rozvojové oblasti.

Hlavní výstupy projektu:

1. studie Decentralizovaná rozvojová spolupráce českých samospráv

2. Databáze českých samospráv zapojených či majících se zájem zapojit do ZRS

2. Vzdělávací seminář na téma "Rozvojová spolupráce měst a obcí"

3. Samostatná rubrika o zahraniční rozvojové spolupráci  www.partnerskamesta.cz a informační kampaň

4. Rozšíření činností SMO ČR v oblasti poradenství o rozvojové spolupráci (konzultace projektových záměrů, finančních nástrojů atd.)