Projekt "Partnerství pro rozvoj - přínos místních samospráv pro EYD 2015" (2015)

Název projektu: Partnerství pro rozvoj – přínos místních samospráv pro Evropský rok rozvoje 2015

Realizátor: Charita ČR
Partner projektuSvaz měst a obcí ČR

Doba realizaceprojektu: Leden 2015 – Prosinec 2015
Financování: v rámci zahraniční rozvojové spolupráce ČR z dotačního titulu České rozvojové agentury „Evropský rok rozvoje a osvětové aktivity související s agendou Post 2015“

Cílem projektu je ve spolupráci s konkrétními městy informovat místní veřejnost o rozvojové spolupráci daného města, ČR i EU v souvislosti s Evropským rokem pro rozvoj 2015 a rovněž posílit odborné kapacity zapojených měst v oblasti rozvojové spolupráce.

V rámci projektu proběhne série seminářů a workshopů, kde se vybraní zástupci zapojených měst a obcí dozví více o principech, prioritách a aktivitách české zahraniční rozvojové spolupráce a o konceptu decentralizované rozvojové spolupráce v kontextu ČR a EU. Ve vybraných městech se uskuteční informační mediální kampaň o Evropském roku rozvoje a příležitostech zapojení českých měst/obcí do zahraniční rozvojové spolupráce včetně propagace jejich současných rozvojových aktivit směrem k místní veřejnosti.

 Výstupy:

  1.  Informační toolkit o rozvojových aktivitách místních samospráv zapojených do projektu včetně obecných informací o problematice rozvojové spolupráce
  2. Komunikační manuál včetně reklamních šablon uzpůsobený konkrétnímu městu
  3. Univerzální komunikační manuál včetně reklamních šablon využitelný pro místní samosprávy aktivní v oblasti rozvojové spolupráce