Projekt "Nové výzvy pro místní samosprávy - role národních asociací v rozvojové spolupráci" (2015-2016)

Název projektu: Nové výzvy pro místní samosprávy - role národních asociací v rozvojové spolupráci
Realizátor: Sdružení měst a obcí Slovenska (ZMOS)
Partneři projektu:

 • Svaz měst a obcí ČR
 • Unie polských měst (ZMP)
 • Maďarské národní sdružení místních samospráv (TOOSZ)
 • Maďarské sdružení místních samospráv (MOSZ)
 • Národní sdružení místních samospráv Gruzie (NALAG)
 • Kongres místních samospráv Moldavska (CALM)
 • Sdružení ukrajinských měst (AUC)

Doba realizace projektu: Duben 2015 - Duben 2016
Financování: Projekt je finačně podpořen z Mezinárodního vyšehradského fondu v rámci programu"Extended Standard Grants (V4EaP)".

Cílem projektu je vytvořit platformu asociací místních samospráv v oblasti rozvojové spolupráce, jejíž činnost by se zaměřovala na tyto oblasti:

 1. Podpora spolupráce mezi zapojenými asociacemi ve formě vzájemné koordinacev oblastech společného zájmu, např. společný postup v mezinárodních institucích (např.Kongres místních a regionálních samospráv Rady Evropy či Rada evropských obcí a regionů) a realizace společných projektů
 2.  Identifikace potřeb asociací ze zemí Východního partnerství, porovnání vytipovaných politik zemí V4 a podpora přenosu zkušeností do zemí Východního partnerství
 3. Budování kapacit asociací, např. v souvislosti s poskytováním služeb členské základně, a to prostřednictvím konzultací, vzdělávání a konzultací
 4. Vytváření silnějších vazeb mezi asociacemi místních samospráv a jejich členy v oblasti rozvojové spolupráce

Výstupy:

 1. Publikace Databáze dobré praxe - inspirativní příklady místních samospráv ze zemí V4 (viz soubory ke stažení)
 2. Publikace Místní samospráva a rozvojová spolupráce (viz soubory ke stažení)
 3. Uzavření multilaterálního memoranda o spolupráci mezi zapojenými asociacemi v oblasti rozvojové spolupráce a dalších společných zájmů
 

Soubory ke stažení