Město Litoměřice hostilo odborný seminář o rozvojové spolupráci

Starostové a zastupitelé obcí z Ústeckého kraje v čele s městem Litoměřice se zúčastnili 14. května v historických prostorách Litoměřického hradu odborného semináře o rozvojové spolupráci, který pořádal Svaz měst a obcí ČR ve spolupráci s Charitou ČR.

Účastníky semináře seznámila s konceptem tzv. decentralizované rozvojové spolupráce a možnostmi navázání či prohlubování rozvojových aktivit českých obcí s jejich protějšky v rozvojových zemích Šárka Řechková ze Svazu měst a obcí ČR. Praktický příklad této formy spolupráce svým kolegům představil Václav Valčík z Valašského Meziříčí, který představil nejen výsledky dobré spolupráce včetně realizovaných projektů svého města se srbským městem Čačak, ale i dřívější zkušenosti z partnerství s městy v Černé Hoře, Bulharsku a dalších zemích východní a jihovýchodní Evropy. Ve své druhé části byl seminář zaměřen na téma propojení soukromého a veřejného sektoru, o kterém hovořila Věra Venclíková z Platformy podnikatelů pro zahraniční rozvojovou spolupráci. O Evropském roku pro rozvoj a potřebnosti rozvojové spolupráce obecně pohovořil Ondřej Suchánek z Charity ČR.

Krátkou reportáž o tomto semináři můžete shlédnout na: www.youtube.com/watch

Seminář se uskutečnil v rámci projektu „Partnerství pro rozvoj – přínos místních samospráv pro Evropský rok pro rozvoj 2015“, na kterém Svaz měst a obcí ČR spolupracuje s Charitou ČR. Obě organizace se snaží zviditelnit rozvojovou spolupráci pro nejširší veřejnost v konkrétních českých městech, kde rovněž nabízí možnosti, jak se mohou města a obce ČR zapojit do spolupráce se zeměmi globálního Jihu. Do letošního pilotního projektu se zapojila tři města, Litoměřice, Chrudim a Vsetín.

Projekt je finančně podpořen Českou rozvojovou agenturou.

 

 

Město Litoměřice hostilo odborný seminář o rozvojové spolupráci  

Město Litoměřice hostilo odborný seminář o rozvojové spolupráci  

Město Litoměřice hostilo odborný seminář o rozvojové spolupráci  

Město Litoměřice hostilo odborný seminář o rozvojové spolupráci  

Město Litoměřice hostilo odborný seminář o rozvojové spolupráci  

Město Litoměřice hostilo odborný seminář o rozvojové spolupráci