Města v Gruzii mají zájem o české experty

Města v Gruzii mají zájem o české experty

V rámci projektu na vzdělávání mladých komunálních politiků, který realizuje gruzínská asociace místních samospráv NALAG, se 3. dubna v Praze uskutečnil seminář pro gruzínskou delegaci, která přijela do Prahy na studijní cestu před červnovými komunálními volbami v Gruzii.

S delegací se sešel předseda Komise pro zahraniční spolupráce Robert Zeman doprovázený zástupci Kanceláře Mgr. Gabrielou Hůlkovou a Ing. Mgr. Davidem Slámou, kteří představili poslání a činnost Svazu, strukturu a fungování veřejné správy a především samosprávy v ČR. Živá debata se po té stočila na praktické otázky vztahující se k volebnímu systému do místních zastupitelstev v ČR, ke kompetencím starosty, radních a zastupitelů, k fungování smíšeného modelu výkonu veřejné správy a ke kompetencím obcí obecně atd. Místostarosta Zeman hovořil velmi otevřeně o pozitivech a negativech, která přináší český systém demokracie na místní úrovni.

V závěru jednání předseda Gruzínského svazu místních samospráv p. Mamuka Abuladze uvítal nabídku na spolupráci, která by se zaměřila na předávání zkušeností mezi českými a gruzínskými městy prostřednictvím českých expertů zkušených v oblasti fungování samospráv.  Jak předseda Abuladze uvedl, vzhledem k přípravě řady reformních zákonů v Gruzii by tato pomoc byla pro gruzínské samosprávy velmi cenná. 

 

Města v Gruzii mají zájem o české experty  

Města v Gruzii mají zájem o české experty  

Města v Gruzii mají zájem o české experty