Jak může Vaše obec/město realizovat veřejně prospěšné pracovní a projektové záměry?

Jednou z možností, jak může Vaše obec/město realizovat veřejně prospěšné projektové záměry, které jsou časově a finančně náročné, je využití mezinárodních dobrovolníků.

Mezinárodní dobrovolnické projekty jsou ve světě velmi rozšířeným způsobem, jak svým dílem přispět veřejně prospěšným projektům pro místní společnosti. Mezinárodní dobrovolnické projekty pokrývají řadu oblastí – od ekologických projektů (jako je péče o veřejnou zeleň, obnova a údržba parků), renovačních, stavebních a rekonstrukčních činností (renovace veřejných budov, stavba a oprava plotů, turistických cest, dětských hřišť, informačních tabulí), kulturně uměleckých a vzdělávacích aktivit (pomoc s organizací festivalů, místních oslav a kulturních akcí), přes sociálně zaměřené projekty (výuka angličtiny pro děti, práce s lidmi s postižením, seniory, dětmi atd.) až po ochranu kulturního dědictví (pomoc při opravě hradů, kostelů, hřbitovů a dalších kulturně-historických budov či objektů). Podmínkou projektů realizovaných mezinárodními dobrovolníky je především společenská prospěšnost a smysluplnost.

Partnery mezinárodních dobrovolnických projektů, které v ČR zprostředkovává nevládní nezisková organizace INEX – Sdružení dobrovolných aktivit (INEX-SDA), mohou být právě obce a města či svazky obcí, které mohou prostřednictvím mezinárodních dobrovolníků přispět k rozvoji svého okolí a místní komunity.

Projekty trvají cca 2 až 3 týdny a konají se především v letních měsících, nicméně není vyloučen delší časový úsek či jiné roční období. Projektu se může dle možností místního hostitele (obce/města/svazku obcí) účastnit 5 až 20 dobrovolníků. Hostitel (obec/město/svazek obcí) poskytuje dobrovolníkům zdarma ubytování po celou dobu trvání projektu – ubytování stačí jednoduché se základním sociálním vybavením (využitelné jsou např. základní školy, obecní domy, pronajaté ubytovny, stany, tělocvičny apod. – dobrovolníci nemusí nutně spát v postelích, matrace či karimatky jsou též vhodné). Zároveň hostitel musí zajistit či uhradit stravování dobrovolníků – v ideálním případě umožnit jim, aby si vařili sami, poskytnout jim pracovní nářadí a nástroje, popřípadě speciální ochranné pomůcky, a v případě velké vzdálenosti zajistit transport skupiny na místo práce.

Pro podrobnější informace, jak Vaše obec/město může realizovat své veřejně prospěšné projektové záměry či práce prostřednictvím skupiny mezinárodních dobrovolníků, se můžete obrátit na Mgr. Šárku Řechkovou, garantku SMO ČR pro oblast decentralizované rozvojové spolupráce, nebo přímo na koordinátorku dobrovolnických projektů v ČR, M.A. Anju Decker, z neziskové organizace INEX-SDA, která tyto projekty zprostředkovává.

 

Kontakty:

Mgr. Šárka Řechková – rechkova@smocr.cz; +420 234 709 731

M.A. Anja Decker – projekty.cr@inexsda.cz; + 420 222 362 715 (www.inexsda.cz)