Gruzínské municipality se zajímají o zkušenosti českých obcí s investičními projekty

V rámci projektu „Přenos zkušeností v oblasti ekologických investic v komunálních službách“, který iniciovala gruzínská Asociace místních samospráv (dále NALAG) a který realizuje Platforma podnikatelů pro zahraniční rozvojovou spolupráci v rámci programu Aid for Trade, se ve dnech 10. – 13. 7. 2018 uskutečnila expertní cesta zástupců podnikatelského sektoru a českých samospráv, jejímž cílem bylo předávání zkušeností s realizací investičních projektů v oblasti vody a sanitace. V rámci expertní cesty se uskutečnil seminář v Tbilisi zaměřený na investice v komunálních službách a kulatý stůl v Kakheti zaměřený na ekologické technologie a příklady dobré praxe použití technologií v komunálních službách.

Seminář v Tbilisi, 11. 7. 2018

Seminář se konal na půdě velvyslanectví ČR v Tbilisi za účasti velvyslance ČR Tomáše Pernického, místopředsedkyně NALAG a zastupitelky města Tbilisi Tamary Taliashvili, výkonného ředitele NALAG Davida Melua a dalších čtyř desítek volených zástupců gruzínských municipalit. V bloku, jenž byl zaměřen na příklady dobré praxe z pohledu českých obcí, vystoupil starosta obce Velký Osek a výkonný ředitel Svazu měst a obcí ČR Pavel Drahovzal, zastupitel statutárního města Kladno a zástupce ředitele Svazu měst a obcí ČR Dan Jiránek a zastupitel a bývalý starosta města Kutná Hora Ivo Šanc. Pavel Drahovzal na příkladu obce Velký Osek představil realizaci dvou investičních projektů, a to výstavbu obecní kanalizace a vodovodu. Dan Jiránek se zaměřil na realizaci projektu výstavby kanalizace v kladenské městské čtvrti a jeho úskalí. Blok uzavřel Ivo Šanc, který hovořil o tom, jak se město Kutná Hora vypořádalo s řešením odpadového hospodářství včetně výstavby sběrného dvora. Na vystoupení zástupců českých samospráv navázali zástupci podnikatelského sektoru (společnosti Enviros, Dekonta, Czech Water Alliance, MC-Triton), kteří představili, jak české technologie fungují v praxi a jaké technologie jsou schopni gruzínským municipalitám nabídnout. Po skončení semináře následovaly individuální konzultace s českými experty.

Kulatý stůl v Kakheti, 12. 7. 2018

Kulatý stůl se konal v hotelu Ambassadori v obci Kakheti, regionu Kachreti. Seminář zahájil výkonný ředitel Regionální rozvojové agentury regionu Kachreti Malkhaz Chrelashvilim, jenž uvítal spolupráci s českou stranou v oblasti předávání zkušeností z realizace infrastrukturních projektů, které jsou pro gruzínské samosprávy velmi důležité. Upozornil, že v současné době nejsou v Gruzii infrastrukturní projekty realizovány ve velkém počtu a z tohoto pohledu je stále žádoucí předávat zkušenosti ze zahraničí, především ČR, jež prošla obdobným historickým vývojem. Po představení regionu Kachreti následovala diskuse volených a nevolených zástupců municipalit regionu Kachreti s českými experty. Tříhodinová diskuse se týkala především témat, jakou jsou rekonstrukce vodovodního potrubí a její efektivnost, osvěta občanů ve vztahu k novým infrastrukturním projektům, problematika směsných odpadů, technická a ekonomická analýza před realizací infrastrukturních projektů a financování (infrastrukturních) projektů.

 

 

Gruzínské municipality se zajímají o zkušenosti českých obcí s investičními projekty  

Gruzínské municipality se zajímají o zkušenosti českých obcí s investičními projekty  

Gruzínské municipality se zajímají o zkušenosti českých obcí s investičními projekty  

Gruzínské municipality se zajímají o zkušenosti českých obcí s investičními projekty  

Gruzínské municipality se zajímají o zkušenosti českých obcí s investičními projekty  

Gruzínské municipality se zajímají o zkušenosti českých obcí s investičními projekty  

Gruzínské municipality se zajímají o zkušenosti českých obcí s investičními projekty  

Gruzínské municipality se zajímají o zkušenosti českých obcí s investičními projekty  

Gruzínské municipality se zajímají o zkušenosti českých obcí s investičními projekty  

Gruzínské municipality se zajímají o zkušenosti českých obcí s investičními projekty  

Gruzínské municipality se zajímají o zkušenosti českých obcí s investičními projekty  

Gruzínské municipality se zajímají o zkušenosti českých obcí s investičními projekty  

Gruzínské municipality se zajímají o zkušenosti českých obcí s investičními projekty  

Gruzínské municipality se zajímají o zkušenosti českých obcí s investičními projekty  

Gruzínské municipality se zajímají o zkušenosti českých obcí s investičními projekty  

Gruzínské municipality se zajímají o zkušenosti českých obcí s investičními projekty