Zahraniční rozvojová spolupráce

Moldavské město Vadul lui Voda hledá českého partnera

Moldavské město Vadul lui Voda hledá českého partnera

Moldavské město Vadul lui Voda, které je známé jako turistické středisko, má zájem o navázání partnerství s českým městem do 10 tis. obyvatel, se kterým by si mohlo vyměňovat zkušenosti v oblasti podpory turistiky. [více »]

Země Východního partnerství budou spolupracovat se zástupci místních samospráv EU

Odborníci z místních samospráv EU mohou předat své zkušenosti zástupcům obcí ze zemí Východního partnerství. Zájem o spolupráci projevily obce z Gruzie, Moldavska, Ukrajiny, Arménie a Běloruska. Také zástupci českých samospráv by svými zkušenostmi mohli partnery ze zemí východní Evropy obohatit. 

[více »]

Dejte o sobě vědět - IV ročník mezinárodní soutěže příkladů dobré praxe

United Regions Organization (ORU Fogar) ve spolupráci s UNDP (United Nations Development Programme) vyhlašují IV ročník soutěže o ocenění v oblasti přenosu dobré praxe - Regional Best Practices Award. Ocenění vyzdvihuje příklady dobré praxe z oblasti veřejné správy, realizované regionálními či místními samosprávami. [více »]
Podělte se o příklady dobré praxe v oblasti naplňování Cílů udržitelného rozvoje

Podělte se o příklady dobré praxe v oblasti naplňování Cílů udržitelného rozvoje

Dovolujeme si Vás informovat o výzvě OSN ve věci sdílení přikladů dobré praxe v oblasti naplňování Cílů udržitelného rozvoje, tzv. SDGs v rámci Agendy 2030. Pokud Vaše město či obec přispívá k naplňování jednoho či více Cílů udržitelného rozvoje, neváhejte se podělit o své zkušenosti doslova s celým světem. [více »]

Gruzínské municipality se zajímají o zkušenosti českých obcí s investičními projekty

V rámci projektu „Přenos zkušeností v oblasti ekologických investic v komunálních službách“, který iniciovala gruzínská Asociace místních samospráv (dále NALAG) a který realizuje Platforma podnikatelů pro zahraniční rozvojovou spolupráci v rámci programu Aid for Trade, se ve dnech 10. – 13. 7. [více »]
Ministerstvo zahraničí přislíbilo zpřístupnit více dotačních titulů obcím!

Ministerstvo zahraničí přislíbilo zpřístupnit více dotačních titulů obcím!

Dne 3. července 2018 se v Černínském paláci uskutečnilo jednání náměstka ministra Martina Tlapy se zástupci platforem o posílení vzájemné spolupráce v oblasti zahraniční rozvojové spolupráce (dále ZRS) mezi veřejným, neziskovým a soukromým sektorem. [více »]

Program CONNECT hledá experty pro předávání zkušeností partnerským municipalitám v Moldávii

Máte zkušenosti v oblasti odpadového hospodářství? Máte zájem předávat své zkušenosti partnerským municipalitám v Moldávii? [více »]

Ukrajinské město Balta hledá českého partnera

Ukrajinské město Balta hledá českého partnera/y pro navázání širší spolupráce v oblasti vzdělávání, zdravotnictví, kultuře a cestovního ruchu. Mimo to město Balta hledá partnera pro přenos zkušeností s rozvojem malých podniků a s jejich vstupem na evropský trh. [více »]

Palestinské město Tubás hledá partnera v ČR

Město Tubás se nachází na severu Západního břehu v Palestině. Na základě dlouholeté spolupráce se Styčným úřadem ČR v Palestině by zástupci města rádi rozšířili spolupráci i o místní úroveň, a proto hledají mezi českými municipalitami partnera pro spolupráci v oblastech zemědělství, zdravotnictví nebo vzdělávání. [více »]

Město Brod v Bosně a Hercegovině hledá českého partnera

Hraniční město Brod v Bosně a Hercegovině hledá partnerské město v České republice pro spolupráci v oblasti kultury, sportu či pro ekonomickou spolupráci. Město Brod má zájem navázat na úspěšnou spolupráci s českými subjekty. [více »]

Přihlaste svůj projekt/aktivity v oblasti twinningu a zahraniční rozvojové spolupráce do mezinárodní soutěže

Máte navázáno partnerství nebo realizujete rozvojový projekt s partnerem např. na Ukrajině, v Bělorusku, v Moldávii či v Gruzii? Přihlaste svůj projekt do mezinárodní soutěže PLATFORMAwards. [více »]

Školení "Zrealizujte workcamp ve svém městě!"

1. prosince se v Praze uskuteční každoroční školení „Zrealizujte workcamp ve svém městě", kde se dozvíte, jak lze realizovat mezinárodní dobrovolnický projekt ve své obci/městě. Školení bude zaměřeno na prezentaci projektových záměrů a sdílení zkušeností s organizací městských workcampů. [více »]
Položen základ pro rozvojovou spolupráci národních asociací zemí V4 a jejich partnerů z Ukrajiny, Gruzie a Moldávie

Položen základ pro rozvojovou spolupráci národních asociací zemí V4 a jejich partnerů z Ukrajiny, Gruzie a Moldávie

Ve dnech 12. a 13. dubna 2016 zástupci národních asociací ze sedmi zemí diskutovali v Bratislavě o zahraniční rozvojové spolupráci mezi municipalitami a jejich asociacemi ze zemí Vyšehradské skupiny (V4) a Východního partnerství (EaP). [více »]

Gruzínské město Lagodekhi hledá partnera v ČR

Gruzínské město Lagodekhi s 52 tis. obyvateli má zájem o spolupráci s českým městem. 

[více »]
Manuál pro komunikaci témat rozvojové spolupráce

Manuál pro komunikaci témat rozvojové spolupráce

Charita ČR ve spolupráci se Svazem měst a obcí ČR vydala v listopadu tohoto roku publikaci „Manuál pro místní samosprávy: Komunikace témat rozvojové spolupráce“. [více »]

Místní Agenda 21 jako komplexní nástroj pro plnění Cílů udržitelného rozvoje

9. 11. 2015 V září 2015 byly přijaty tzv. Cíle udržitelného rozvoje (SDGs). Dle generálního tajemníka OSN Pan Ki-muna jejich smysl spočívá v zajištění důstojného života bez chudoby, hladu a nerovnosti pro všechny obyvatele planety. Základ rozvojové agendy 2030 tvoří koncept udržitelného rozvoje. [více »]

Nově přijatá agenda 2030 klade důraz na aktivní zapojení měst a obcí pro dosažení udržitelného rozvoje

20. 10. 2015 V září tohoto roku členské státy OSN přijaly po tříletém vyjednávání akční plán pro rozvoj, tzv. „Agendu pro udržitelný rozvoj 2030“, která je rozpracována v tzv. Cílech udržitelného rozvoje (SDGs). Cíle udržitelného rozvoje navazuji na Rozvojové cíle tisíciletí[1] (tzv. [více »]
Jak zlepšovat veřejnou správu v chudších částech světa? Odpoví videospot natočený k Evropskému roku pro rozvoj

Jak zlepšovat veřejnou správu v chudších částech světa? Odpoví videospot natočený k Evropskému roku pro rozvoj

Premiéru měl nedávno videospot nazvaný „Mezinárodní rozvojová spolupráce obcí. Cesta, jak zlepšovat veřejnou správu v chudších částech světa“. V rámci Evropského roku pro rozvoj (EYD 2015), podpořeného z prostředků Evropské komise a České rozvojové agentury, ho pro Svaz měst a obcí ČR připravila společnost NET TV. [více »]

Svaz ve spolupráci s městem Brnem přivítal zástupce gruzínských, moldavských a ukrajinských samospráv

Ve dnech 6. až 11. července se uskutečnila studijní cesta zástupců gruzínských, moldavských a ukrajinských samospráv po zemích V4. Cílem studijní cesty byla výměna zkušeností a know-how mezi vybranými městy ze zemí V4 a jejich protějšky ze zemí Východního partnerství. [více »]

Další ze seminářů o rozvojové spolupráci hostilo město Chrudim

Dne 15. června se konal další ze série seminářů o rozvojové spolupráci měst a obcí, který hostilo město Chrudim. Seminář byl určen pro zastupitelstvo města s cílem seznámit je s konceptem decentralizované rozvojové spolupráce jakožto nové formy mezinárodní spolupráce municipalit. [více »]

Město Litoměřice hostilo odborný seminář o rozvojové spolupráci

Starostové a zastupitelé obcí z Ústeckého kraje v čele s městem Litoměřice se zúčastnili 14. května v historických prostorách Litoměřického hradu odborného semináře o rozvojové spolupráci, který pořádal Svaz měst a obcí ČR ve spolupráci s Charitou ČR. Účastníky semináře seznámila s konceptem tzv. [více »]

Zástupci z Ukrajiny, Moldávie a Gruzie mají zájem o hlubší spolupráci s českými obcemi

V pondělí 27. dubna 2015 se v Bratislavě pod záštitou ministra zahraničních věcí a evropských záležitostí Slovenské republiky Miroslava Lajčáka konala zahajující mezinárodní konference k projektu „Nové výzvy pro místní samosprávy – role národních asociací v rozvojové spolupráci“. [více »]

Západoukrajinská města Brody a Sambir mají zájem o spolupráce s českými městy

 

Ukrajinská města Brody a Sambir ležící ve Lvovské oblasti hledají města v České republice, které mají zájem o spolupráci. V době probíhající decentralizace veřejné správy na Ukrajině mají ukrajinská města zájem především o výměnu zkušeností z oblasti transformace samosprávy, ale i o spolupráci v dalších oblastech, jako je hospodářská spolupráce, kultura, školství, cestovní ruch, úspory energie apod. 

[více »]

Rada Evropy shání experty pro rozvojové projekty

Poradní orgán Rady Evropy, Kongres místních a regionálních samospráv Rady Evropy, realizuje bilaterální i multilaterální projekty v zemích, jako je Albánie, Arménie, Ázerbájdžán, Bosna a Hercegovina, Gruzie, Moldava, Ruská federace či Ukrajina, Bělorusko, Kosovo apod. [více »]

Dodatečné informace k výběrovému řízení ČRA - "Podpora reformy veřejné správy v Gruzii - expertní podpora v oblasti veřejných financí"

Česká rozvojová agentura prodloužila lhůtu pro podávání nabídek u výběrového řízení "Podpora reformy veřejné správy v Gruzii - expertní podpora v oblasti veřejných financí", a to do pátku 22. 8. 2014 do 14,00 hod. Zároveň prodloužila požadovaný začátek expertní cesty do Gruzie, a to nejpozději od 22. do 28. 9. 2014. [více »]

Studie: Decentralizovaná rozvojová spolupráce českých samospráv

Svaz měst a obcí ČR v červenci tohoto roku vydal v rámci projektu Podpora zapojení měst a obcí ČR do zahraniční rozvojové spolupráce publikaci Decentralizovaná rozvojová spolupráce českých samospráv: studie. [více »]

Zajímá Vás, jak můžete přispět svými znalostmi a zkušenostmi partnerům v rozvojových zemích?

Svaz měst a obcí ČR nabízí odborným zástupcům měst a obcí možnost zapojit se do rozvojové spolupráce. [více »]

Jak může Vaše obec/město realizovat veřejně prospěšné pracovní a projektové záměry?

Jednou z možností, jak může Vaše obec/město realizovat veřejně prospěšné projektové záměry, které jsou časově a finančně náročné, je využití mezinárodních dobrovolníků. Mezinárodní dobrovolnické projekty jsou ve světě velmi rozšířeným způsobem, jak svým dílem přispět veřejně prospěšným projektům pro místní společnosti. [více »]

Různé podoby decentralizované spolupráce byly živě diskutovány na semináři "Rozvojová spolupráce měst a obcí"

Dne 30. dubna 2014 se v prostorách Goethe Institutu v Praze konal odborný seminář týkající se rozvojové spolupráce místních samospráv, který pořádal Svaz měst a obcí ČR. [více »]

České obce a měst potřebují podporu ze strany státu pro své zahraniční rozvojové aktivity

Města a obce České republiky jsou důležitými aktéry na poli mezinárodních vztahů, jakkoliv to na první pohled nemusí být patrné. Mezi českými municipalitami a jejich protějšky v zahraničí, především v okolních zemích, existují stovky partnerství, jak je patrno z webu Svazu www.partnerskamesta.cz. Některá jsou formální, jiná po mnoho let aktivní. Tato partnerství pomáhají poznávat obyvatele za hranicemi, vnímat jejich problémy i přání, která kupodivu nebývají až tak odlišná od našich. 

[více »]
Města v Gruzii mají zájem o české experty

Města v Gruzii mají zájem o české experty

V rámci projektu na vzdělávání mladých komunálních politiků, který realizuje gruzínská asociace místních samospráv NALAG, se 3. dubna v Praze uskutečnil seminář pro gruzínskou delegaci, která přijela do Prahy na studijní cestu před červnovými komunálními volbami v Gruzii.

[více »]

Jak vypadá rozvojová spolupráce měst v Norsku?

Od 90. let dochází k výrazné proměně podoby mezinárodní spolupráce především v evropských zemích. Aktivity západních municipalit v oblasti mezinárodní spolupráce jsou stále častěji rozšiřovány o aktivity v rozvojové oblasti. Takovéto aktivity označujeme za rozvojovou spolupráci místních samospráv. [více »]

Jednodenní seminář "Rozvojová spolupráce měst a obcí"

Ve středu 30. dubna se v Goethe Institutu v Praze uskuteční jednodenní seminář "Rozvojová spolupráce měst a obcí", který je realizován v rámci projektu "Podpora zapojení měst a obcí ČR do zahraniční rozvojové spolupráce". [více »]

Rozvojová spolupráce jako jedna z možných forem mezinárodní spolupráce měst a obcí

Častou formou mezinárodní spolupráce českých měst a obcí s jejich protějšky v zahraničí je partnerská spolupráce, tj. town-twinning. Avšak v posledních letech dochází k výrazné proměně rozměru mezinárodní spolupráce především v evropských zemích. [více »]

Co je zahraniční rozvojová spolupráce ČR?

Rozdíl mezi bohatými rozvinutými státy a státy extrémně chudými se neustále zvětšuje. Chudoba se stala předním globálním problémem, neboť její negativní dopady (migrace, terorismus, šíření nemocí apod.) mohou ochromit všechny státy bez výjimky, tj. i bohaté rozvinuté státy. [více »]

Nový projekt Svazu zacílený na podporu rozvojové spolupráce měst a obcí ČR

Svaz měst a obcí ČR uspěl se svou projektovou žádostí u České rozvojové agentury (ČRA) na realizaci projektu „Podpora zapojení měst a obcí ČR do zahraniční rozvojové spolupráce“. [více »]