Další ze seminářů o rozvojové spolupráci hostilo město Chrudim

Dne 15. června se konal další ze série seminářů o rozvojové spolupráci měst a obcí, který hostilo město Chrudim.

Seminář byl určen pro zastupitelstvo města s cílem seznámit je s konceptem decentralizované rozvojové spolupráce jakožto nové formy mezinárodní spolupráce municipalit. O přínosech této spolupráce, o současných trendech v této oblasti včetně stavu rozvojové spolupráce měst a obcí v ČR pohovořila Šárka Řechková ze Svazu měst a obcí ČR.  Josef Bezdíček, bývalý starosta obce Čermná nad Orlicí, se ve svém příspěvku věnoval rozvojové spolupráci obce Čermná nad Orlicí s obcemi Česko Selo a Kruščica v Srbsku, která trvá více jak třináct let a má za sebou řadu pozitivních výsledků. Seminář zakončil Ondřej Suchánek z Charity ČR, jenž se zaměřil ve své prezentaci na potřebnost rozvojové spolupráce v zemích globálního Jihu.

Seminář se uskutečnil v rámci projektu „Partnerství pro rozvoj – přínos místních samospráv pro Evropský rok pro rozvoj 2015“, na kterém Svaz měst a obcí ČR spolupracuje s Charitou ČR. Obě organizace se snaží zviditelnit rozvojovou spolupráci pro nejširší veřejnost v konkrétních českých městech, kde rovněž nabízí možnosti, jak se mohou města a obce ČR zapojit do spolupráce se zeměmi globálního Jihu. Do letošního pilotního projektu se zapojila tři města, Litoměřice, Chrudim a Vsetín.

Projekt je finančně podpořen Českou rozvojovou agenturou.

 

Další ze seminářů o rozvojové spolupráci hostilo město Chrudim  

Další ze seminářů o rozvojové spolupráci hostilo město Chrudim  

Další ze seminářů o rozvojové spolupráci hostilo město Chrudim