České obce a měst potřebují podporu ze strany státu pro své zahraniční rozvojové aktivity

Města a obce České republiky jsou důležitými aktéry na poli mezinárodních vztahů, jakkoliv to na první pohled nemusí být patrné. Mezi českými municipalitami a jejich protějšky v zahraničí, především v okolních zemích, existují stovky partnerství, jak je patrno z webu Svazu www.partnerskamesta.cz. Některá jsou formální, jiná po mnoho let aktivní. Tato partnerství pomáhají poznávat obyvatele za hranicemi, vnímat jejich problémy i přání, která kupodivu nebývají až tak odlišná od našich. 

I díky naší minulosti jsme však žádanými partnery pro nová či nepřerušená partnerství na východ od nás, v zemích Východního partnerství – Bělorusku, Ukrajině, Moldavsku, Gruzii, Arménii i Ázerbájdžánu nebo dalších prioritních zemích naší zahraniční politiky, např. Srbsku.

Ve všech uvedených zemích mohou česká města pozitivně pomoci obnovit vztahy, které zanikly s rozpadem socialismu, realizovat kulturní i sportovní výměny či vytvořit podporu pro možnou ekonomickou spolupráci podnikatelů z partnerských měst či regionů. Tedy mohou být česká města i obce platným členem veřejné diplomacie a šířit dobré jméno v takříkajíc první linii, přímo mezi občany partnerských měst a obcí.

Tento potenciál však potřebuje podpořit financováním aktivit mimo rozpočty obcí, protože je velmi složité, či takřka nemožné uvedené aktivity financovat z rozpočtů obcí. To z mnoha důvodů, kdy z pohledu jednotlivých obcí a měst jde o aktivity, které jsou mnohdy mimo jejich rozpočtové možnosti a jsou často vnímány zastupitelstvy jako nepotřebné a s nejasným přínosem pro jejich obec či město.

Vědomi si této situace se Komise pro zahraniční spolupráci i pracovníci oddělení zahraničních vztahů Svazu ve spolupráci s Předsednictvem Svazu měst a obcí, především panem místopředsedou Janem Marešem, primátorem města Chomutov, a Oldřichem Vlasákem, který je zároveň místopředsedou Evropského parlamentu, snaží postupnými kroky přesvědčit orgány státní správy, především ministerstvo průmyslu a obchodu, ministerstvo zahraničních věcí i ministerstvo pro místní rozvoj, že obce mohou významně pomoci k rozvoji a stabilizaci vztahů se zeměmi na východ od nás, resp. dalšími prioritními zeměmi české zahraniční politiky. Za tímto účelem se vedou jednání, která by měla vyústit v pilotní projekt dotačního titulu, do kterého by municipality mohly žádat o úhradu nákladů spojených s touto nadstavbovou činností obcí, která ale může být velmi přínosná pro stát a celou naší společnost.

Robert Zeman, předseda komise pro zahraniční spolupráci Předsednictva SMO ČR, místostarosta města Prachatice