Slovenské město Levice hledá partnerské město pro realizace projektu v rámci programu Evropa pro občany

 

Město Levice, které se nachází v Nitranském samosprávném kraji, hledá partnerské město  ČR. Levice s 33 tis. obyvateli má především zájem spolupracovat na projektu podaného v rámci Programu Evropa pro občany 2014 – 2020 v opatření Sítí měst. 

Počet obyvatel: 33 tis.

Charakteristika: Město Levice se nachází ve východní části Nitranského kraje a je okresním městem v regionu se vysoce rozvinutým zemědělstvím. Město zaujme historickými památkami a malebnou okolní krajinou s mnoha vinohrady, které odkazují na dlouhou tradici ve vinařství. Každoročně se zde a v okolních obcích pořádají slavnosti spojené s vinobraním. Ve městě je nejrozvinutější průmysl v oblasti potravinářství a textilní výroby. Nejvýznamnějšími průmyslovými investicemi byla výstavba jaderné elektrárny Mochovce, která leží 22 km od města, a průmyslové zóny Géňa. Ve městě je rozvinutá kulturní, vzdělávací i rekreační infrastruktura.

Oblasti možné spolupráce: Město Levice má zájem o navázání spolupráce s českým městem podobné velikosti, které by mělo zájem zrealizovat v budoucnu společný projekt v rámci programu Evropa pro občany 2014 – 2020 v opatření Sítí měst.

Kontakt: Mgr. Miroslava Bakulová, projektová manažerka, +421 36 6350 204, manager@levice.sk

Více informací o městě naleznete v přiloženém souboru. V případě zájmu o navázání spolupráce, kontaktujte prosím Oddělení vnějších vztahů SMO ČR, Gabriela Hůlková, 234 709 724. 

 

Soubory ke stažení