Ruské město Volchov

Ruské město Volchov s 47 000 obyvateli je administrativním centrem Volchovské oblasti. Leží 120 km východně od Saint-Pěterburgu na řece Volchov, která spojuje Ladožské a Ilimenské jezero. Město má zájem spolupracovat především v oblasti rozvoje malého a středního podnikání, turistiky a kultury.

Ruské město Volchov (47 000 obyvatel) je administrativním centrem Volchovské oblasti. Leží 120 km východně od Saint-Pěterburgu na řece Volchov, která spojuje Ladožské a Ilimenské jezero. Lokalizace města byla v minulosti strategicky důležitá pro jeho obchodní a průmyslový rozvoj. Volchov má rozvinutou průmyslovou výrobu v oblasti barevných kovů, strojírenství, potravinářství, dřevovýrobě a chemické výroby. Dominantními průmyslovými podniky je VAS-SUAL, zaměřený na výrobu a export hliníku, a ZAO metahim, výrobce polyfosfátů, draselných hnojiv. Město je vzdělávacím, kulturním a sportovním centrem regionu. Město Volchov má zájem na spolupráci s městem v České republice zaměřenou na rozvoj malého a středního podnikání, rozvoj turistiky a kulturu.

V případě zájmu o navázání spolupráce, kontaktujte prosím Oddělení vnějších vztahů SMO ČR, Gabriela Hůlková, tel: 234 709 724, e-mail: hulkova@smocr.cz.