Obec Záhradné (Slovensko)

Obec Záhradné leží ve východní části Slovenska (blízko města Prešov) na severovýchodním okraji Šarišské vrchoviny. V obci žije 963 obyvatel. Okolí obce je charakteristické členitostí krajiny s množstvím turistických tras, které vedou k dominantě vrchoviny Stráž Kapušianskému a Šarišskému hradu. Motiv ženy s cepem ve znaku obce odkazuje k převažující formě hospodářství – zemědělství. V minulosti byli obyvatelé obce především pěstitelé ovoce.

V současnosti je v obci zřízena základní a mateřská škola. Občané využívají služeb pošty, kulturního domu, knihovny a rádi navštěvují sportovní areál, hlavně kvůli fotbalu. K zajímavým objektům v Záhradném nepochybně patří živé muzeum lidové architektury a kultury.

Dětský folklórní soubor Hušare založený r. 1965 prezentuje lidovou kulturu z okolí obce a regionu Stráže se zaměřením především na dětské hry, písně, tance a lidovou slovesnost. Hlavním zaměřením souboru je sbírat, zpracovávat a veřejně prezentovat etnograficky čisté lidové umění. Společně s mládežnickým sborem Dobrá novina pravidelně vystupuje na Vánoční akademii, Dni matek a jiných kulturně-společenských akcích v obci, ale také mimo obec. Soubor Hušare ve spolupráci se základní školou a obecním úřadem už několik roků umožňují dětských foklérním souborům z východoslovenského regionu ukázat své umění na Šedzikartských folklórních slavnostech. Dobrovolný hasičský sbor je součástí každé události veřejného života obce. Obec je členem sdružení Ekotorysa, spolku obcí mikroregionu Stráže.

Obec hledá partnerskou obec s počtem obyvatel do 1500 v regionech jižní Moravy, se kterou by mohla spolupracovat v oblastech společného zájmu obou obcí.

Bližší informace o obci naleznete na webové stránce www.obeczahradne.sk. V případě zájmu o navázání spolupráce, kontaktujte prosím Oddělení vnějších vztahů SMO ČR, Gabriela Hůlková (234 709 724, hulkova@smocr.cz)

Další nabídky na spolupráci naleznete v rubrice "Hledáte partnerské město?".