Mykolajev (Ukrajina)

Ukrajinské město Mykolajev leží v Mykolajevské oblasti v jižní části země při pobřeží Černého moře. Ve městě žije 496 tis. obyvatel.

 

Ukrajinské město Mykolajev leží v Mykolajevské oblasti v jižní části země při pobřeží Černého moře. Ve městě žije 496 tis. obyvatel. Oblast patří k nejprůmyslovějším regionům Ukrajiny. Nejvíce zastoupen je průmysl loďařský, elektronický, strojírenský, ale i textilní a potravinářský. Na území oblasti je atomová elektrárna. Rozsáhlé jsou zásoby surovin na výrobu stavebních hmot. V oblasti je dobře rozvinuté zemědělství. Pěstují se obiloviny, slunečnice, ale toké koriandr, sója, skočec, zelenina a ovoce, včetně vína.

 

Mykolajev je oblastním městem ležící při ústí Jižního Bugu do Černého moře. Město bylo založeno rok 1789 Grigorijem Potěmkinem, tehdejším známým maršálem a vojevůdcem. Velý význam město získalo v období Rusko-tureckých válek, kdy se zde stavěly lodě. Loděnice mají v ekonomice města velký význam i v dnešní době. Mykolajev je také přístavním městem, v současné době jsou v Mykolajevě čtyři přístavy. Průmyslový potenciál města tvoří především největší loděnice na černomořském pobřeží, metalurgie neželezných kovů, potravinářský průmysl atd. Město má jednu z nejlepších zoologických zahrad na Ukrajině a vlastní letiště. Město má velký zájem o rozvoj cestovního ruchu.

V případě zájmu o navázání spolupráce, kontaktujte prosím Oddělení vnějších vztahů SMO ČR, Gabriela Hůlková, tel: 234 709 724, e-mail: hulkova@smocr.cz.