Moldavské město Vadul lui Voda hledá partnera v ČR

Lázeňské město Vadul lui Voda s více než čtyřmi tisíci obyvateli má zájem oslovit české město (města) do 10 000 obyvatel, která kladou důraz na rozvoj cestovního ruchu. Případná spolupráce bude zaměřena na přenos zkušeností v oblasti turismu, rozvoje související infrastruktury a na hledání partnera pro rozvoj průmyslové zóny ve městě.

Počet obyvatel: 4 500

Geografická poloha: Město Vadul lui Voda se nachází zhruba 30 km severovýchodně od moldavského hlavního města Kišiněva. Městem protéká řeka Nistru, jejíž splavnění v 19. století velmi napomohlo rozvoji města.

Historie: První zmínka o městě Vadul lui Voda je datována rokem 1432. Město bylo založeno jedním z nejvýznamnějších moldavských panovníků Stefanem cel Mare. V roce 1805 byl ve městě postaven první kamenný kostel a v roce 1855 zde bylo otevřeno muzeum. V roce 1868 započalo splavňování řeky Nistru, což mělo významný vliv na rozvoj obchodu a následný rozvoj města. 

Hospodářství, rozvoj města: Jedním z hlavních hnacích motorů rozvoje města je cestovní ruch. Po roce 1950 se město dostalo do povědomí díky léčivým účinkům zdejší vody a čistotě vzduchu. Vznikla zde řada sanatorií a ubytovacích zařízení. Každoročně se zde léčí více než 5 000 lidí a kolem 10 000 návštěvníků hledá odpočinek na plážích u řeky. V blízkosti řeky bylo vybudováno zázemí pro turisty, kteří zde najdou řadu kempů, hotelů a restaurací i zábavních podniků. Ve městě jsou dva sportovní stadiony. Výhodou pro rozvoj města je rovněž blízkost mezinárodního letiště v hlavním městě Kišiněv.

Vzdělávání, společenský život: Ve městě najdeme základní školu a lyceum; obě tyto školy navštěvuje zhruba 600 žáků a studentů. Každoročně jsou pořádány mezinárodní tábory, díky nimž se děti mohou seznámit s dětmi z partnerských měst z Rumunska, Polska a Bulharska. Město je proslaveno rovněž kulturními akcemi, jako je například každoroční rockový festival, koncerty popových zpěváků, folková vystoupení a festivaly.

Oblasti spolupráce s městem v ČR:
Město Vadul lui Voda má zájem navázat kontakty s českým městem do 10 000 obyvatel, u něhož je jedním z hlavních odvětví rozvoje cestovní ruch. V rámci partnerské spolupráce by si města mohla vyměňovat zkušenosti v oblasti cestovního ruchu a rozvoje související infrastruktury. Vadul lui Voda by rovněž uvítala případného partnera pro rozvoj průmyslové zóny ve městě. Vadul lui Voda již má navázáno několik partnerství s těmito městy: Baile Herculane a Pucioasa (Rumunsko), Zelena Gura (Polsko) a Malko Tirnova (Bulharsko).

Kontakt:
Starosta města: Iurie Onofriiciuc
Telefon: +373 22 416 138
Fax: +373 22 416 283
e-mail: postaapl@mail.md , nvlungu@rambler.ru

Pro zprostředkování kontaktu s městem Vadul lui Voda můžete rovněž kontaktovat Barboru Veselou z Kanceláře Svazu: e-mail: vesela@smocr.cz, telefon: 234 709 731.