Město Žepče (Bosna a Hercegovina) hledá partnera pro navázání partnerské spolupráce

Žepče nabízí možnost ekonomické spolupráce.

Bosenské město Žepče čítající 31 tis. obyvatel leží v srdci Bosny a Hercegoviny na křižovatce důležitých dopravních tepen. Množství kulturních a přírodních památek, čisté životní prostředí a diversifikované ekonomické prostředí založené na množství malých a středních podniků vytváří zajímavé a atraktivní možnosti pro investice, turistický rozvoj a ekologické zemědělství. Na území města byla vybudována industriální zóna, která nabízí příležitost pro zahraniční investice. Žepče chce být moderní, otevřené a konkurenceschopné město s rozvinutým malých podnikáním a rozvíjejícím kulturním a historickým dědictvím a zvyšující společenský standard svých občanů. Jelikož Bosna a Hercegovina je v procesu evropské integrace k EU, město by rádo našlo partnera v zemích EU, aby umožnilo svým občanům, organizacím i podnikatelům navázat kontakty a vyměňovat si zkušenosti v různých oblastech života města.

 

V přiložených souborech naleznete více informací o městě. V případě zájmu o navázání spolupráce, kontaktujte prosím Oddělení vnějších vztahů SMO ČR, Gabriela Hůlková, 234 709 724