Město Xilinhot, Čína

Město Xilinhot leží v čínské autonomní  oblasti Vnitřního Mongolska. Xilinhot a jeho okolí je velmi zajímavý region s 177 tis. obyvateli, který má ambici vystavět největší a nejmodernější dostihové závodiště pevninské Číny. Specializuji se zde kromě chovu koní také na tradiční mongolskou medicínu, těžbu uhlí, ekofarmy pro chov dobytka a ovcí, zpracování masa, mléka apod. V planu maji též založit lázeňský a golfový resort.

S případným českým partnerem hodlá místní vláda navázat rozvoj municipálních styků a spolupráce v různých oblastech:

a) kulturní – výměna informací o tradiční kultuře, příp. hudebních a tanečních souborů 
b) ekonomická – konkrétní projekty v oblasti zemědělství, chovu koní, těžby uhlí a dalších nerostů, prezentace tradičních výrobků
c) turistická – společné prezentace a zviditelnění

V případě zájmu o navázání spolupráce, kontaktujte prosím Oddělení vnějších vztahů SMO ČR, Gabriela Hůlková, tel: 234 709 724, e-mail: hulkova@smocr.cz. 

Další nabídky partnerství naleznete v rubrice "Hledáte partnerské město?".