Město Kotuń (Polsko)

Polské město Kotuń leží v severovýchodní části Polska v Mazovském regionu a žije zde 8,5 tis. obyvatel. Kotuń zajišťuje služby v oblasti školství, kultury pro další obce v okolí.

Většinu území pokrývá zemědělská půda a lesy. Město má zájem spolupracovat v oblasti kultury, vzdělávání a mládeže, sportu, zapojení občanů do života města apod.

 

Webové stránky: www.kotun.pl

 

Další nabídky na spolupráci naleznete na webových stránkách www.partnerskamesta.cz v rubrice „Hledáte partnerské město?“. V případě zájmu o navázání spolupráce, kontaktujte prosím Oddělení vnějších vztahů SMO ČR, Gabriela Hůlková, 234 709 724.