Město Aubange (Belgie) hledá partnera v ČR

Belgické město Aubange s 15 900 obyvateli hledá partnerské město (města), s nímž by mohlo řešit společné problémy a případně také realizovat projekty. Aubange se nachází v blízkosti místa, kde se setkávají hranice tří států – Belgie, Francie a Lucemburska. Jedná se o velmi významný dopravní uzel, kde se setkávají různé druhy dopravy.

Počet obyvatel: zhruba 15 900.

Geografická poloha: Město Aubange se nachází v jižním cípu Belgie v blízkosti místa, kde se setkávají hranice tří států – Belgie, Francie a Lucemburska. Jedná se o velice významné místo z hlediska dopravy, protože zde dochází k setkávání různých typů přepravy – město představuje tzv. multimodální dopravní uzel.

Oblasti spolupráce: Zástupci města Aubange by měli zájem navázat kontakty s městem, které je ideálně rovněž v blízkosti hranic několika států, případně je to podobný dopravní uzel. Aubange by rovněž mělo zájem najít partnerské město pro realizaci společných projektů, například v rámci programu Evropa pro občany. Tématem projektu by mohl být např. ekonomický rozvoj příhraničních oblastí, případně řešení problémů souvisejících s kombinovanou dopravou. Partnerské aktivity by rovněž mohly být rozvíjeny v oblasti jazykového vzdělávání.

Kontaktní údaje:
Tomaso Antonacci
Tel: +32 (0)63/381 254
Fax: +32 (0)63/385 287
E-mail: Tomaso.antonacci@publilink.be
 
Se zprostředkováním kontaktu vám může pomoci rovněž Barbora Veselá z Kanceláře Svazu: e-mail vesela@smocr.cz; telefon: 234 709 731