Italská obec Uggiate Trevano hledá partnera v ČR

Italská obec Uggiate Trevano leží v Lombardii přibližně 40 km severozápadně od Milána v turisticky atraktivní oblasti podhůří italských Alp v blízkosti hranic see Švýcarskem. Ekonomický život obce je tradičně založen na zemědělství (pěstování vinné révy) a turistiky. Obec by ráda navázala spolupráci v oblasti kultury, školství a mládeže, sociálního začleňování a trvale udržitelného rozvoje. V obci žije cca 3000 obyvatel.

V případě zájmu o navázání spolupráce, kontaktujte prosím Oddělení vnějších vztahů SMO ČR, Gabriela Hůlková, tel: 234 709 724, e-mail: hulkova@smocr.cz.