Francouzské obce Allegre a Héricy hledají partnery v ČR

Francouzské obce Allegre a Héricy hledají partnerské obce v České republice. Obec Allegre, 1034 obyvatel. Město Héricy, 2585 obyvatel. 

Francouzské obce Allegre a Héricy hledají partnerské obce v České republice.

 

Obec Allegre, Francie

Počet obyvatel: 1034

Charakteristika: Francouzská obec Allegre leží v kraji Auvergne, departementu La Haute - Loire. Nachází se v zemědělském regionu, který je příhodný pro turistiku (národní park, sopky, jezera). Allegre má navázanou spolupráci s německým městečkem Krostitz, která trvá již od roku 2004. Obě strany pořádají zejména kulturní projekty - výstavy, festivaly, koncerty. Od roku 2009 probíhají i výměny mezi mladými lidmi, jejichž setkávání je podpořeno organizací Office Franco - Allemand pour la Jeunesse. Cílem partnerství je myšlenka sbližování evropských občanů.

Město Héricy, Francie

Počet obyvatel: 2585

Charakteristika: Francouzské město Héricy v departmentu Seine-et-Marne, oblast Île-de-France, cca 50 km od Paříže. Héricy uzavřelo již partnerství s městem Kilsby (Northamptonshire, Velká Británie). Héricy historicky sloužilo jako překladiště lodníků. Patronkou města je Svatá Jenovéfa (Geneviève), která zde kolem roku 451 pobývala. Ve městě s bohatou historií funguje několik kulturních společností, např. nezisková kulturní asociace AAAAssociés (Auteurs, Artistes, Artisans Associés), která sdružuje veškeré umělce a dává jim možnost se umělecky projevit. Dále zde působí asociace Le Tremplin, která podporuje školáky, a asociace Hericinema, která připravuje projekce filmů a místní divadlo -  Héricy sur Seine - divadlo. V plánu je výstavba nového společenského, vzdělávacího a sportovního areálu.

V případě zájmu o navázání spolupráce, kontaktujte prosím Oddělení vnějších vztahů SMO ČR, Gabriela Hůlková, tel: 234 709 724, e-mail: hulkova@smocr.cz.