DVACET MINUT PRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCI MĚST

POKYNY PRO VYPLNĚNÍ DOTAZNÍKU

Předkládaný dotazník se zaměřuje na mezinárodní spolupráci měst. Pod tímto pojmem se rozumí jak partnerská spolupráce se zahraničními městy (town-twinning), tak jiné formy spolupráce nad rámec partnerské (např. v rámci mezinárodních projektů, zahraniční rozvojové pomoci apod.).

Do tabulky v otázce č. 7 vyplňujte pouze města, se kterými spolupracujete v rámci partnerské spolupráce. Tou je myšlena praxí ověřená, většinou dlouhodobá spolupráce mezi městy na základě přijatého usnesení zastupitelstva (na které může, ale nemusí navazovat uzavření dohody o partnerství). Do tabulky v otázce č. 8 pak lze doplnit další města, s nimiž spolupracujete nad rámec partnerské spolupráce.

U většiny otázek vybíráte z několika nabízených možností (rozbalovací menu), u některých pak vypisujete odpověď slovně do textového pole.

Zpracování analýzy mezinárodní spolupráce měst pro Svaz měst a obcí ČR zajišťuje společnost MEPCO, s.r.o. V případě jakýchkoliv dotazů týkajících se obsahu nebo způsobu vyplnění dotazníku se neváhejte obrátit na Ottu Mertense: e-mail: otto.mertens@mepco.cz, tel: 225 376 236, mob. 731 445 560.

Dotazník obsahuje celkem 22 krátkých otázek.