1.Název města:
2.Kraj:
3.Počet obyvatel ve městě:
4.Internetová stránka města:
5.Kontaktní osoba zodpovědná za mezinárodní spolupráci měst:
Jméno: Telefon: Email: