DVACET MINUT PRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCI OBCÍ

POKYNY PRO VYPLNĚNÍ DOTAZNÍKU

Předkládaný dotazník se zaměřuje na mezinárodní partnerskou spolupráci obcí. Pod tímto pojmem se rozumí praxí ověřená, většinou dlouhodobá spolupráce mezi obcemi na základě přijatého usnesení zastupitelstva (na které může, ale nemusí navazovat uzavření dohody o partnerství).

U většiny otázek vybíráte z několika nabízených možností, u některých pak vypisujete odpověď slovně do textového pole. Dotazník obsahuje celkem 13 krátkých otázek.

Zpracování analýzy mezinárodní spolupráce obcí a měst pro Svaz měst a obcí ČR zajišťuje společnost MEPCO, s.r.o. V případě jakýchkoliv dotazů týkajících se obsahu nebo způsobu vyplnění dotazníku se neváhejte obrátit na Ottu Mertense: e-mail: otto.mertens@mepco.cz, tel: 225 376 236, mob. 731 445 560.