Poslední výzva operačního programu URBACT III (Sítě měst)

Do 17. 4. 2019 se města mohou zapojit do výzvy Operačního programu URBACT III na tvorbu Sítí měst, v jejichž rámci by města měla vytvořit partnerství 7 - 10 měst z celé Evropy. Tato spolupráce umožní výměnu zkušeností v oblasti vybraného tématu a tvorbu místního akčního plánu.

 

Operační program URBACT III v programovém období 2014-2020 otevírá všem měs­tům možnost posílit kvalitu strategického řízení, podpo­ruje výměnu zkušeností mezi evropskými městy a umožňu­je uplatnění a šíření znalostí ve všech oblastech spojených s udržitelným integrovaným rozvojem měst. V rámci výzvy pro Sítě měst by města měla vytvořit partnerství 7 – 10 měst z celé Evropy, ve kterém si budou vyměňovat zkušenosti v oblasti vybraného tématu a tvořit místní akční plán pro své město.

 

Výzva bude otevřena do 17. 4. 2019. K výzvě budou pořádány webináře, a to v následujících termínech: 7.2.; 7.3.; 4.4.; 11.4. vždy od 14:00 hodin. Více informací o výzvě, včetně důležitých dokumentů ke stažení či možnosti přihlášení na webináře naleznete na těchto odkazech:

 http://www.urbact.eu/posledn%C3%AD-v%C3%BDzva-op-urbact-iii-pro-s%C3%ADt%C4%9B-m%C4%9Bst-je-nyn%C3%AD-otev%C5%99ena

http://www.urbact.eu/urbact-last-call-action-planning-networks-now-open

Kontakty na Národní kontaktní místo OP URBACT: Eliška Pilná (eliska.pilna@mmr.cz); František Kubeš (frantisek.kubes@mmr.cz); Markéta Horská (marketa.horska@mmr.cz).

Své dotazy můžete rovněž posílat na e-mailovou adresu apn@urbact.eu  


Za účelem podpory při hledání partnerů v této výzvě byl spuštěn nástroj pro hledání partnerů, kde města hledající partnery mohou zveřejnit své nápady:

http://urbact.eu/partner-search-tool

 
Města, která hledají partnery pro zapojení do této výzvy: