PLATFORMAwards – soutěž příkladů dobré praxe v oblasti udržitelného rozvoje

Mezinárodní uskupení PLATFORMA pořádá druhý ročník soutěže PLATFORMAwards se zaměřením na aktivity měst, obcí či regionů, které naplňují cíle udržitelného rozvoje. Podmínkou účasti projektů v soutěži je spolupráce s partnerskou místní/regionální samosprávou z Afriky, Asie, Latinské či Jižní Ameriky, východní Evropy nebo Středního východu.

 

Přihlášené projekty mezinárodní spolupráce budou hodnoceny zejména z hlediska těchto oblastí: podpora místní demokracie, aktivní občanství, strategický přístup, rovnost pohlaví, inovativní přístup, zapojení různých aktérů z daného území, zaměření na 17 cílů udržitelného rozvoje vyhlášených OSN a další.

Autory projektů, které budou výběrovou komisí vyhodnoceny jako nejlepší, čekají například tato ocenění: vytvoření filmu propagujícího vítězný projekt, dále volný vstup na Kongres Rady evropských obcí a regionů (CEMR) ve dnech 6. – 8. 5. 2020 v Innsbrucku, studijní cesta do Bruselu, přístup do uskupení PLATFORMA a možnost účasti na workshopech či konferencích.  

Do soutěže je možné se přihlašovat až do 31. 12. 2019. Tři vítězné projekty budou vyhlášeny 6. 5. 2020 na Kongresu CEMR v rakouském Innsbrucku. Přihlásit se lze přes webovou stránku www.platformawards.eu, kde najdete i všechny podrobnosti a související dokumenty. Případně je možné zaslat vyplněný formulář žádosti na awards@platformawards.eu .

Kontaktní osoba PLATFORMAwards: Olivier Baumard, olivier.baumard@ccre-cemr.org , telefon: +32 2 842 67 77.