Aktuality

Je tu druhý ročník Evropského týdne pro udržitelný rozvoj

Je tu druhý ročník Evropského týdne pro udržitelný rozvoj

Od 30. května do 5. června 2016 se opět uskuteční Evropský týden udržitelného rozvoje 2016 (ETUR). Jde o celoevropskou iniciativu propagující myšlenku udržitelného rozvoje a iniciativ s ním spojených. Akce má za cíl zviditelňovat projekty a aktivity na podporu udržitelného rozvoje a jeho principů. [více »]
Rumunské město Constanta hledá partnera v České republice

Rumunské město Constanta hledá partnera v České republice

Město Constanta s 310 tis. obyvateli ležící na pobřeží Černého moře hledá partnerské město v České republice.

[více »]
Rumunské město Temešvár hledá partnera v České republice

Rumunské město Temešvár hledá partnera v České republice

Rumunské město Temešvár s 333 tis. obyvateli hledá partnerské město v České republice. Město leží leží v západním Rumunsku asi 550 km od hlavního města Bukurešti a je hlavním městem regionu Timis.

[více »]
Položen základ pro rozvojovou spolupráci národních asociací zemí V4 a jejich partnerů z Ukrajiny, Gruzie a Moldávie

Položen základ pro rozvojovou spolupráci národních asociací zemí V4 a jejich partnerů z Ukrajiny, Gruzie a Moldávie

Ve dnech 12. a 13. dubna 2016 zástupci národních asociací ze sedmi zemí diskutovali v Bratislavě o zahraniční rozvojové spolupráci mezi municipalitami a jejich asociacemi ze zemí Vyšehradské skupiny (V4) a Východního partnerství (EaP). [více »]

Školení Zrealizuj workcamp ve svém městě!

V únoru 2016 se v Praze uskuteční školení „Zrealizuj workcamp ve svém městě“, které bude mít dvě části: školení zaměřené na projektový management a organizace workcampu ve dnech 5. – 6. 2. 2016 a školení na realizaci workcampu a jeho propagaci dne 19. 2. 2016. Školení pořádá nezisková organizace INEX-SDA. [více »]

Gruzínské město Lagodekhi hledá partnera v ČR

Gruzínské město Lagodekhi s 52 tis. obyvateli má zájem o spolupráci s českým městem. 

[více »]

Rumunská města mají zájem o spolupráce s českými městy

Rumunská města Hateg (12 tis. obyv.), Hudedoara (75 tis. obyv.), Vulcan (24 tis. obyv.), Petrosani (35 tis. obyv.) ležící v rumunské župě Hunedoara a město Resita 73 tis. obyv.) ležící v oblasti Banátu hledají česká města pro vzájemnou spolupráci. Bližší informace naleznete dále ve stručných medailoncích měst.

 

[více »]
Manuál pro komunikaci témat rozvojové spolupráce

Manuál pro komunikaci témat rozvojové spolupráce

Charita ČR ve spolupráci se Svazem měst a obcí ČR vydala v listopadu tohoto roku publikaci „Manuál pro místní samosprávy: Komunikace témat rozvojové spolupráce“. [více »]
Ohlédnutí za mezinárodní konferencí „Role místní samosprávy v zahraniční rozvojové spolupráci“

Ohlédnutí za mezinárodní konferencí „Role místní samosprávy v zahraniční rozvojové spolupráci“

30. 11. 2015 V rámci Evropského roku rozvoje 2015 Svaz měst a obcí ČR uspořádal mezinárodní konferenci „Role místní samosprávy v zahraniční rozvojové spolupráci“, která se pod záštitou ministra zahraničních věcí Lubomíra Zaorálka konala 24. listopadu 2015 v Černínském paláci. [více »]
Podpora globální zodpovědnosti na místní úrovni

Podpora globální zodpovědnosti na místní úrovni

Nezisková organizace ShineBean se v souvislosti s Evropským rokem pro rozvoj 2015 zaměřila na podporu představitelů měst, obcí či místních akčních skupin v oblasti rozvíjení globální zodpovědnosti na lokální úrovni. [více »]

Místní Agenda 21 jako komplexní nástroj pro plnění Cílů udržitelného rozvoje

9. 11. 2015 V září 2015 byly přijaty tzv. Cíle udržitelného rozvoje (SDGs). Dle generálního tajemníka OSN Pan Ki-muna jejich smysl spočívá v zajištění důstojného života bez chudoby, hladu a nerovnosti pro všechny obyvatele planety. Základ rozvojové agendy 2030 tvoří koncept udržitelného rozvoje. [více »]
Mezinárodní konference "Role místní samosprávy v zahraniční rozvojové spolupráci"

Mezinárodní konference "Role místní samosprávy v zahraniční rozvojové spolupráci"

V úterý 24. listopadu 2015 se v Černínském paláci v Praze (Loretánské náměstí 5 , Praha 1 – Hradčany) pod záštitou ministra zahraničních věcí Lubomíra Zaorálka koná konference „Role místní samosprávy v zahraniční rozvojové spolupráci“. Pořádá ji Svaz měst a obcí ČR, partnerem je Charita ČR. [více »]

Nově přijatá agenda 2030 klade důraz na aktivní zapojení měst a obcí pro dosažení udržitelného rozvoje

20. 10. 2015 V září tohoto roku členské státy OSN přijaly po tříletém vyjednávání akční plán pro rozvoj, tzv. „Agendu pro udržitelný rozvoj 2030“, která je rozpracována v tzv. Cílech udržitelného rozvoje (SDGs). Cíle udržitelného rozvoje navazuji na Rozvojové cíle tisíciletí[1] (tzv. [více »]
Česko-německý kontaktní a plánovací seminář pro zástupce obcí, měst a mimoškolní subjekty v rámci partnerství měst a obcí

Česko-německý kontaktní a plánovací seminář pro zástupce obcí, měst a mimoškolní subjekty v rámci partnerství měst a obcí

V příjemném prostředí hotelu Pavilon v Říčanech u Prahy se ve dnech 24. - 26. září uskutečnil třídenní česko-německý seminář, který organizoval Svaz ve spolupráci s organizací Tandem a jehož cílem bylo podpořit spolupráci českých a německých měst, obcí v oblasti dětí a mládeže v rámci partnerství měst. 

[více »]
Jak zlepšovat veřejnou správu v chudších částech světa? Odpoví videospot natočený k Evropskému roku pro rozvoj

Jak zlepšovat veřejnou správu v chudších částech světa? Odpoví videospot natočený k Evropskému roku pro rozvoj

Premiéru měl nedávno videospot nazvaný „Mezinárodní rozvojová spolupráce obcí. Cesta, jak zlepšovat veřejnou správu v chudších částech světa“. V rámci Evropského roku pro rozvoj (EYD 2015), podpořeného z prostředků Evropské komise a České rozvojové agentury, ho pro Svaz měst a obcí ČR připravila společnost NET TV. [více »]

Školení zástupců českých měst a obcí v oblasti projektového managementu

Dne 10. září 2015 se v prostorách Evropského domu v Praze konal odborný seminář „Projektová žádost – jak na to?“, který pořádal Svaz měst a obcí ČR. [více »]
Chcete vědět více o zahraniční rozvojové spolupráci?

Chcete vědět více o zahraniční rozvojové spolupráci?

V rámci Evropského roku pro rozvoj 2015 Ministerstvo zahraničních věcí vydává měsíčník věnovaný problematice rozvojové spolupráce, který je určen široké veřejnosti i odborníkům. [více »]
Obce a města jsou významnými spojenci zahraniční politiky České republiky

Obce a města jsou významnými spojenci zahraniční politiky České republiky

V úterý 28. července se uskutečnilo jednání zástupců Svazu vedené jeho předsedou Františkem Luklem s ministrem zahraničních věcí Lubomírem Zaorálkem. Jednání se soustředilo na hledání možnosti podpory mezinárodní spolupráce měst a obcí z národních zdrojů a na další zintenzívnění spolupráce mezi Svazem a ministerstvem. 

[více »]

Jak nahlíží zástupci místních samospráv ze zemí Východního partnerství na revizi evropské politiky sousedství?

Dne 18. června 2015 se konal v lotyšské Rize seminář na téma „Změna evropské politiky sousedství: zaměřte se na Východní partnerství“. Seminář pořádala Lotyšská asociace LALRG a Platforma s podporou Evropské komise a Ministerstva zahraničních věcí Lotyšské republiky. [více »]

Další ze seminářů o rozvojové spolupráci hostilo město Chrudim

Dne 15. června se konal další ze série seminářů o rozvojové spolupráci měst a obcí, který hostilo město Chrudim. Seminář byl určen pro zastupitelstvo města s cílem seznámit je s konceptem decentralizované rozvojové spolupráce jakožto nové formy mezinárodní spolupráce municipalit. [více »]

Město Litoměřice hostilo odborný seminář o rozvojové spolupráci

Starostové a zastupitelé obcí z Ústeckého kraje v čele s městem Litoměřice se zúčastnili 14. května v historických prostorách Litoměřického hradu odborného semináře o rozvojové spolupráci, který pořádal Svaz měst a obcí ČR ve spolupráci s Charitou ČR. Účastníky semináře seznámila s konceptem tzv. [více »]

Rada Evropy shání experty pro rozvojové projekty

Poradní orgán Rady Evropy, Kongres místních a regionálních samospráv Rady Evropy, realizuje bilaterální i multilaterální projekty v zemích, jako je Albánie, Arménie, Ázerbájdžán, Bosna a Hercegovina, Gruzie, Moldava, Ruská federace či Ukrajina, Bělorusko, Kosovo apod. [více »]

Proč bude rok 2015 důležitý pro místní samosprávy?

Zvýšení příjmů obce a dosažení finanční transparentnosti, přenos dobré praxe v oblasti krizového řízení a povodňového managementu, přenos zkušeností v oblasti elektronizace veřejné správy či výměna projektových manažerů městských úřadů, zřízení telekomunikační a vodovodní sítě nebo spolupráce v oblasti předškolního vzdělávání [více »]

Evropského roku pro rozvoj 2015 byl oficiálně zahájen!

Evropský rok pro rozvoj 2015 (EYD2015) byl oficiálně zahájen minulý pátek 9. ledna 2015 v Rize v Lotyšsku, které v současné době předsedá Radě EU. V rámci zahajujícího ceremoniálu byl zdůrazňován především význam zahraniční rozvojové spolupráce EU a snaha o zajištění trvale udržitelného růstu. Zahájení EYD 2015 viz: www. [více »]

Program Evropa pro občany 2014 – 2020

Program Evropa pro občany 2014 – 2020 je vhodným a poměrně jednoduchým nástrojem pro financování projektů partnerské spolupráce měst a obcí. Pokud se o něm chcete dozvědět více, čtěte celý následující článek. 

[více »]

Otevřená výzva Norských fondů na podporu spolupráce českých a norských samospráv

Ministerstvo financí ČR jako zprostředkovatel Fondu pro bilaterální spolupráci na národní úrovni vyhlásilo 2. výzvu k předkládání žádostí obcí a krajů do Fondu pro bilaterální spolupráci na národní úrovni v rámci Norských fondů 2009 – 2014 na podporu spolupráce českých a norských samospráv. 

[více »]