Aktuality

Italské město Amandola hledá partnera do projektu zaměřeného na solidaritu mladých lidí při pomoci v krizových situacích

Italské město Amandola hledá partnery, kteří by měli zájem zapojit se do připravovaného projektu zaměřeného na roli mladých lidí při pomoci v krizových situacích např. způsobených přírodní katastrofou. Projekt je připravován v rámci komunitárního programu Evropa pro občany 2014 – 2020 a termín pro podání projektové žádosti je 1. 3. 2017. 

[více »]

Výzva k nominacím na ocenění pro nejlepší partnerství měst

Hamburská nadace Lebendige Stadt" (Živoucí město) vyzývá k nominacím na ocenění pro nejlepší partnerství měst. Pro vítěze je připravena finanční odměna ve výši 15.000 EUR.

[více »]

Zapojte se do projektu zaměřeného na revitalizaci židovských památek na území obce

Evropský institut odkazu šoa (ESLI) hledá pro projekt financovaný z grantu „Europe for Citizens (Evropa pro občany)“ obce a města, na jejichž území se nachází opuštěný židovský hřbitov, který potřebuje revitalizaci, a kde před válkou existovala židovská komunita, za účelem partnerství v projektu. Pokud bude projekt Evropskou komisí podpořen, bude zahájen koncem roku 2017 a realizován do konce roku 2018, který je v rámci Evropské unie vyhlášen jako rok kulturního dědictví. Proto projekty zaměřené na tuto tématiku mají velkou šanci uspět.    

[více »]

Jak financovat globální odpovědnost měst a obcí?

Způsobům financování globální odpovědnosti měst a obcí se bude věnovat seminář nazvaný "Jak financovat globální odpovědnost měst a obcí?", který se koná 29. listopadu 2016 od 9,30 hod. v Litoměřicích. Seminář je určen především pro zástupce měst, obcí a MAS, které v rámci MA 21 reší téma globální odpovědnosti. [více »]

Konzultační seminář k projektovým záměrům v rámci programu Evropa pro občany

Eurocentrum Brno organizuje Konzultační seminář k projektovým záměrům předkládaným v rámci programu Evropa pro občany. Seminář se uskuteční v úterý 23. srpna 2016 v Brně od 10:30 do 12:30 v Administrativním a školícím centru (Cejl 73, Brno).

[více »]

Rumunská města mají zájem o spolupráce s českými městy

Rumunská města Curtea de Arges (31 tis. obyv.), Pitesti (177 tis. obyv.), Topoloveni (10 tis. obyv.), ležící v rumunské župě Arges a Hateg (12 tis. obyv.), Hudedoara (75 tis. obyv.), Vulcan (24 tis. obyv.), Petrosani (35 tis. obyv.), ležící v rumunské župě Hunedoara a město Resita 73 tis. obyv.), ležící v oblasti Banátu, hledají česká města pro vzájemnou spolupráci. Bližší informace naleznete dále ve stručných medailoncích měst.

[více »]
Rumunské město Constanta hledá partnera v České republice

Rumunské město Constanta hledá partnera v České republice

Město Constanta s 310 tis. obyvateli ležící na pobřeží Černého moře hledá partnerské město v České republice.

[více »]
Rumunské město Temešvár hledá partnera v České republice

Rumunské město Temešvár hledá partnera v České republice

Rumunské město Temešvár s 333 tis. obyvateli hledá partnerské město v České republice. Město leží leží v západním Rumunsku asi 550 km od hlavního města Bukurešti a je hlavním městem regionu Timis.

[více »]
Položen základ pro rozvojovou spolupráci národních asociací zemí V4 a jejich partnerů z Ukrajiny, Gruzie a Moldávie

Položen základ pro rozvojovou spolupráci národních asociací zemí V4 a jejich partnerů z Ukrajiny, Gruzie a Moldávie

Ve dnech 12. a 13. dubna 2016 zástupci národních asociací ze sedmi zemí diskutovali v Bratislavě o zahraniční rozvojové spolupráci mezi municipalitami a jejich asociacemi ze zemí Vyšehradské skupiny (V4) a Východního partnerství (EaP). [více »]

Školení Zrealizuj workcamp ve svém městě!

V únoru 2016 se v Praze uskuteční školení „Zrealizuj workcamp ve svém městě“, které bude mít dvě části: školení zaměřené na projektový management a organizace workcampu ve dnech 5. – 6. 2. 2016 a školení na realizaci workcampu a jeho propagaci dne 19. 2. 2016. Školení pořádá nezisková organizace INEX-SDA. [více »]

Gruzínské město Lagodekhi hledá partnera v ČR

Gruzínské město Lagodekhi s 52 tis. obyvateli má zájem o spolupráci s českým městem. 

[více »]
Manuál pro komunikaci témat rozvojové spolupráce

Manuál pro komunikaci témat rozvojové spolupráce

Charita ČR ve spolupráci se Svazem měst a obcí ČR vydala v listopadu tohoto roku publikaci „Manuál pro místní samosprávy: Komunikace témat rozvojové spolupráce“. [více »]
Ohlédnutí za mezinárodní konferencí „Role místní samosprávy v zahraniční rozvojové spolupráci“

Ohlédnutí za mezinárodní konferencí „Role místní samosprávy v zahraniční rozvojové spolupráci“

30. 11. 2015 V rámci Evropského roku rozvoje 2015 Svaz měst a obcí ČR uspořádal mezinárodní konferenci „Role místní samosprávy v zahraniční rozvojové spolupráci“, která se pod záštitou ministra zahraničních věcí Lubomíra Zaorálka konala 24. listopadu 2015 v Černínském paláci. [více »]
Podpora globální zodpovědnosti na místní úrovni

Podpora globální zodpovědnosti na místní úrovni

Nezisková organizace ShineBean se v souvislosti s Evropským rokem pro rozvoj 2015 zaměřila na podporu představitelů měst, obcí či místních akčních skupin v oblasti rozvíjení globální zodpovědnosti na lokální úrovni. [více »]

Místní Agenda 21 jako komplexní nástroj pro plnění Cílů udržitelného rozvoje

9. 11. 2015 V září 2015 byly přijaty tzv. Cíle udržitelného rozvoje (SDGs). Dle generálního tajemníka OSN Pan Ki-muna jejich smysl spočívá v zajištění důstojného života bez chudoby, hladu a nerovnosti pro všechny obyvatele planety. Základ rozvojové agendy 2030 tvoří koncept udržitelného rozvoje. [více »]
Mezinárodní konference "Role místní samosprávy v zahraniční rozvojové spolupráci"

Mezinárodní konference "Role místní samosprávy v zahraniční rozvojové spolupráci"

V úterý 24. listopadu 2015 se v Černínském paláci v Praze (Loretánské náměstí 5 , Praha 1 – Hradčany) pod záštitou ministra zahraničních věcí Lubomíra Zaorálka koná konference „Role místní samosprávy v zahraniční rozvojové spolupráci“. Pořádá ji Svaz měst a obcí ČR, partnerem je Charita ČR. [více »]

Nově přijatá agenda 2030 klade důraz na aktivní zapojení měst a obcí pro dosažení udržitelného rozvoje

20. 10. 2015 V září tohoto roku členské státy OSN přijaly po tříletém vyjednávání akční plán pro rozvoj, tzv. „Agendu pro udržitelný rozvoj 2030“, která je rozpracována v tzv. Cílech udržitelného rozvoje (SDGs). Cíle udržitelného rozvoje navazuji na Rozvojové cíle tisíciletí[1] (tzv. [více »]
Česko-německý kontaktní a plánovací seminář pro zástupce obcí, měst a mimoškolní subjekty v rámci partnerství měst a obcí

Česko-německý kontaktní a plánovací seminář pro zástupce obcí, měst a mimoškolní subjekty v rámci partnerství měst a obcí

V příjemném prostředí hotelu Pavilon v Říčanech u Prahy se ve dnech 24. - 26. září uskutečnil třídenní česko-německý seminář, který organizoval Svaz ve spolupráci s organizací Tandem a jehož cílem bylo podpořit spolupráci českých a německých měst, obcí v oblasti dětí a mládeže v rámci partnerství měst. 

[více »]
Jak zlepšovat veřejnou správu v chudších částech světa? Odpoví videospot natočený k Evropskému roku pro rozvoj

Jak zlepšovat veřejnou správu v chudších částech světa? Odpoví videospot natočený k Evropskému roku pro rozvoj

Premiéru měl nedávno videospot nazvaný „Mezinárodní rozvojová spolupráce obcí. Cesta, jak zlepšovat veřejnou správu v chudších částech světa“. V rámci Evropského roku pro rozvoj (EYD 2015), podpořeného z prostředků Evropské komise a České rozvojové agentury, ho pro Svaz měst a obcí ČR připravila společnost NET TV. [více »]

Školení zástupců českých měst a obcí v oblasti projektového managementu

Dne 10. září 2015 se v prostorách Evropského domu v Praze konal odborný seminář „Projektová žádost – jak na to?“, který pořádal Svaz měst a obcí ČR. [více »]
Chcete vědět více o zahraniční rozvojové spolupráci?

Chcete vědět více o zahraniční rozvojové spolupráci?

V rámci Evropského roku pro rozvoj 2015 Ministerstvo zahraničních věcí vydává měsíčník věnovaný problematice rozvojové spolupráce, který je určen široké veřejnosti i odborníkům. [více »]
Obce a města jsou významnými spojenci zahraniční politiky České republiky

Obce a města jsou významnými spojenci zahraniční politiky České republiky

V úterý 28. července se uskutečnilo jednání zástupců Svazu vedené jeho předsedou Františkem Luklem s ministrem zahraničních věcí Lubomírem Zaorálkem. Jednání se soustředilo na hledání možnosti podpory mezinárodní spolupráce měst a obcí z národních zdrojů a na další zintenzívnění spolupráce mezi Svazem a ministerstvem. 

[více »]

Jak nahlíží zástupci místních samospráv ze zemí Východního partnerství na revizi evropské politiky sousedství?

Dne 18. června 2015 se konal v lotyšské Rize seminář na téma „Změna evropské politiky sousedství: zaměřte se na Východní partnerství“. Seminář pořádala Lotyšská asociace LALRG a Platforma s podporou Evropské komise a Ministerstva zahraničních věcí Lotyšské republiky. [více »]

Další ze seminářů o rozvojové spolupráci hostilo město Chrudim

Dne 15. června se konal další ze série seminářů o rozvojové spolupráci měst a obcí, který hostilo město Chrudim. Seminář byl určen pro zastupitelstvo města s cílem seznámit je s konceptem decentralizované rozvojové spolupráce jakožto nové formy mezinárodní spolupráce municipalit. [více »]

Město Litoměřice hostilo odborný seminář o rozvojové spolupráci

Starostové a zastupitelé obcí z Ústeckého kraje v čele s městem Litoměřice se zúčastnili 14. května v historických prostorách Litoměřického hradu odborného semináře o rozvojové spolupráci, který pořádal Svaz měst a obcí ČR ve spolupráci s Charitou ČR. Účastníky semináře seznámila s konceptem tzv. [více »]

Rada Evropy shání experty pro rozvojové projekty

Poradní orgán Rady Evropy, Kongres místních a regionálních samospráv Rady Evropy, realizuje bilaterální i multilaterální projekty v zemích, jako je Albánie, Arménie, Ázerbájdžán, Bosna a Hercegovina, Gruzie, Moldava, Ruská federace či Ukrajina, Bělorusko, Kosovo apod. [více »]

Proč bude rok 2015 důležitý pro místní samosprávy?

Zvýšení příjmů obce a dosažení finanční transparentnosti, přenos dobré praxe v oblasti krizového řízení a povodňového managementu, přenos zkušeností v oblasti elektronizace veřejné správy či výměna projektových manažerů městských úřadů, zřízení telekomunikační a vodovodní sítě nebo spolupráce v oblasti předškolního vzdělávání [více »]

Evropského roku pro rozvoj 2015 byl oficiálně zahájen!

Evropský rok pro rozvoj 2015 (EYD2015) byl oficiálně zahájen minulý pátek 9. ledna 2015 v Rize v Lotyšsku, které v současné době předsedá Radě EU. V rámci zahajujícího ceremoniálu byl zdůrazňován především význam zahraniční rozvojové spolupráce EU a snaha o zajištění trvale udržitelného růstu. Zahájení EYD 2015 viz: www. [více »]

Program Evropa pro občany 2014 – 2020

Program Evropa pro občany 2014 – 2020 je vhodným a poměrně jednoduchým nástrojem pro financování projektů partnerské spolupráce měst a obcí. Pokud se o něm chcete dozvědět více, čtěte celý následující článek. 

[více »]

Otevřená výzva Norských fondů na podporu spolupráce českých a norských samospráv

Ministerstvo financí ČR jako zprostředkovatel Fondu pro bilaterální spolupráci na národní úrovni vyhlásilo 2. výzvu k předkládání žádostí obcí a krajů do Fondu pro bilaterální spolupráci na národní úrovni v rámci Norských fondů 2009 – 2014 na podporu spolupráce českých a norských samospráv. 

[více »]